مهمترین عناوین روز

 پویاخبر - مهـــدی محمــدی/دلاوری از سرزمین ایران زمین ، جوانی نیرومند از خطه حاصلخیز مازندران، گل کاشت. در وصف خوبی های حسن یزدانی قلم هر کسی ناتوان است. حسن بعد از سه شکست در مقابل دوید تیلور آمریکایی خسته و درمانده نشد بسا که سرسختانه تلاش کرد و در حساس ترین بازی ها، آن هم قهرمانی جهـــــان" در وزن ۸۶کیلوگرم کشتی آزادمقتدرانه ،افتخار آمیز شد و انتقام سه دوره را از دیوید تیلور گرفت.


تیر خلاص حسن یزدانی بر قلب سرزمین ورزش کشتی آزاد آمریکا اثابت کرد  تا در نروژ پرچم ایران بر تمامی پرچم ها سایه اندازد.و دل ملتی به نام ایران شاد شود.


حسن فقط جنس مدالش طلایی نیست، این جوان قدرتمند اراده اش هم طلایی‌است.در حد فاصله چند ماه بدون چاپ کتابی، یک درس بزرگ به تمام دنیا آموخت آن هم " درسی به نام تلاش  کنید.


چگونه ایران وایرانی به خود نبالد وقتی می بیند پسری از جنس شیر،و اراده فولاد و سخاوت دریا را دارا است.؟


پسری به نام حســـــن یزدانی.حسن یزدانی تهران به مقصد اسلو پایتخت نروژ برای کسب مدال طلا و شاد کردن دل مردمانی که این روزها کرونا به شکل ناجوانمردانه ای کامشان را تلخ کرده بود ترک گفت تا به فینال برسد و مدال طلا را سهم ایران کند،یورش های دیوید تیلور برای خاک کردن حسن یزدانی اینبار به ساق پاهای حسن لمس نمی شد بسا به دو ستون محکم برخورد میکرد،پاهایی حفاظت شده با زره ای به نام اراده.


 اراده ای که ۶امتیاز شیرین را کسب کرد.۶امتیاز حسن یک تناقض در دو کشور بزرگ ایجاد کرد و تا ابد این شماره،در ملکه ی ذهن ملت ایران و آمریکا هک شد و جا خوش کرد.


آمریکایی ها این عدد را نحس می بینند ولی مردمان ایران آن را عدد خوشبختی به یاد می آورند و آن را به نام حسن قاب می گیرند.


حسن جان نازم به ناز بی خوابی های مادرت که تورا چنین بزرگ کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group